Print

Dobândirea încrederii în sine prin formarea unei imagini pozitive asupra propriei persoane;

Dobândirea încrederii în şcoală prin crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică şi a unei relaţii profesor-elev bazată pe comunicare şi încredere;

Formarea unor parcursuri şcolare individualizante pentru elevi, formarea motivării pentru învăţare înţeleasă ca o activitate continuă de desăvârşire a propriei persoane;

Dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a susţine un punct de vedere;

Stimularea creativităţii;

Asigurarea unui nivel de pregătire intelectuală în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;

Formarea de capacităţi superioare de gândire critică şi divergentă în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze cunoştinţele şi competenţele dobândite în diferite situaţii-problemă;

Însuşirea temeinică a limbilor străine în vederea utilizării lor ca mijloc de comunicare şi informare;

*Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului.

COLECTIVUL PROFESORAL:

Prof. Nemţoi Alina

Prof. Atănăsoaie Daniela

Prof. Lăcătuş Mirela

Prof. Isache Ionela

Prof. Chirilă Andra

Prof. Chiteală Roxana

Prof. Vieru Niculai

Prof. Divisevici Ana Maria

Prof. Focşăneanu Alina

Prof. Rusu Grigore

Prof. Filote Iuliana

Prof. Lupan Cristina

Prof. Stamatin Corina

Prof. Cujbă Cristina

Prof. Cărnăreasa Ionela

Prof. Onofrei Simona

Prof. Vrînceanu Maria

Prof. Romeo Istrati

I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.

Parteneri

Pub

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting