Print
Category: Noutati
Last Updated on Friday, 08 April 2011

11.01.2010
ACREDITAREA LICEULUI

Incepand cu data de 18-decembrie-2009 Liceul Particular nr. 1 Suceava este ACREDITAT de catre Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 05.01.2010, cu Ordinul nr. 6205 din 18-decembrie-2009.

Art. 1. - Se acorda acreditarea pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, judetul Suceava, pentru nivelul de invatamant "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism si alimentatie", calificarea profesionala "tehnician in turism", limba de predare "romana", forma de invatamant "zi/frecventa redusa".

Unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, incepand cu anul scolar 2010-2011.

Unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 Suceava este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, in vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.

Parteneri

Pub

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting